Sa InterSoft-om na putu digitalne transformacije poslovanja

Glavno obeležje nastupajuće ČETVRTE TEHNOLOŠKE REVOLUCIJE je DIGITALIZACIJA.

Digitalizacija burno i snažno prodire u naše živote menjajući svet u kojem živimo i radimo. Nove tehnologije poput Cloud Computinga, Big Data, IoT, 3D štampača, Robotike, Veštačke inteligencije ruše tradicionalne koncepte i iziskuju definisanje novih-digitalnih modela poslovanja. Ostvarivanje novog koncepta poslovanja podrazumeva DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA.

InterSoft na ORACLE platformi pruža Vam mogućost da kroz proces uzajamne saradnje, sa našim znanjem, Vašim i našim iskustvom, digitalizujemo poslovanje Vaše organizacije.

Digitalizacija je ŠANSA I RIZIK.

Šansa za one organizacije koje na vreme shvate nužnost digitalne transformacije poslovanja i opredele se za put opstanka i razvoja u kontekstu zahteva Četvrte tehnološke revolucije.

Rizik je za one organizacije koje zakasne sa digitalizacijom ili krenu pogrešnim putem.

Zajedno sa InterSoft-om krenite na put digitalne transformacije poslovanja i obezbedite Vašoj organizaciji šansu za novu poslovnu afirmaciju.