Podrška

Podrška korisnicima

Saveti, odgovori, uputi

Namena ove stranice jeste da omogući podršku korisnicima, u smislu objavljivanja odgovora na neka česta korisnička pitanja, omogućavanja preuzimanja (download) dokumenata koji mogu biti od velike pomoći za obavljanje određenih akcija i poslova, i sl.

Licenciranje Oracle-a
Kratak pregled koraka

Sa hronološkim pregledom i kraćim opisom koraka u postupku kupovine odnosno licenciranja Oracle proizvoda, možete se detaljnije upoznati tako što ćete kliknuti na sledeći link: Licenciranje.

Prečice u Oracle 6i
Ikone i tasteri

Za pregled funkcijskih tastera i navigacionih ikona u okruženju Oracle 6i, kliknite na opciju Funkcijski tasteri.

Prečice u Oracle 11i
Ikone i tasteri

Kratak opis navigacionih ikona, toolbar ikona i precica u Oracle 11i, možete da preuzmete sa adrese Prečice za Oracle 11i.

Uputstva
Kako "skinuti" uputstva za rad?

Uputstva za većinu standardnih aplikacija možete da preuzmete na strani Programska rešenja. Usled dinamičnog razvoja InterSoft poslovnog softvera, uputstva mogu biti i neusklađena sa najnovijim verzijama softvera.