Ko smo mi?

"InterSoft" d.o.o. Subotica

Analiza, projektovanje, izgradnja, implementacija i održavanje integralnih informacionih sistema

InterSoft doo je osnovan u Subotici 1992. godine u svojstvu privatne softverske organizacije.

Za proteklih 26 godina postojanja, standardnim i prepoznatljivim kvalitetom u projektovanju, izgradnji, implementaciji i održavanju ERP sistema na ORACLE platformi , afirmisali smo se kao značajan i zapaže regioanlni isporučilac softvera u različitim domenima poslovanja.

Višedecenijska saradnja sa svetski poznatom kompanijom ORACLE je garant softverskih rešenja koja su na visoko tehnološkom nivou i u skaladu sa savremenim trendovima razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija.

InterSoft se bavi projektovanjem, izgradnjom, implementacijom, održavanjem i postrazvojem integralnih informacionih (ERP) sistema u različitim domenima poslovanja.

InterSoft poseduje kompetentan stručnim tim profesionalnih informatičara sastavljen od doktora i magistara informatičkih nauka, master i diplomiranih ekonomista, diplomiranih inžinjera i tehnologa koji poseduju višegodišnje iskustvo u projektovanju, izgradnji, implementaciji i održavanju integralnih informacionih sistema.

Inter Soft ima saradnju sa značajnih brojem kompetentnim stručnjaka van Inter Soft-a, koji se angažuju po potrebi i u slučaju kada su za realizaciju projekata potrebna specifična i specializovana znanja.

Inter Soft se poslednjih godina opredelio za razvoj softverskih proizvoda za široko softversko tržište i masovnu upotrebu. Reč je o softverskom proizvodu VIMEL i TASK ASSISTANT . Ovi softverski proizvodi su izgrađeni na najsavremenijoj ORACLE platformi i modernim CLOUD tehnologijama sa upotrebom modernih softverskih alata.

InterSoft je Oracle Partner i licencirani korisnik najsavremenijih Oracle alata za razvoj aplikacija (Oracle Developer Suit).

InterSoft poseduje kompetentno iskustvo u realizaciji sledećih informacionih i poslovnih koncepata: 

  • Izgradnja integralnih informacionih sistema u ERP pristupu,
  • Klijent /server koncepti,
  • Koncept troslojne i višeslojne arhitekture,
  • Internet koncepti,
  • E -biznis.

Softverska okruženja i informacione tehnologije u kojima razvijamo integralne informacione sisteme su:

  • Operativni sistemi: Windows, Linux, Android
  • Sistemi za upravljanje bazom podataka: Oracle, Derby,Postgres, MySql itd.
  • Razvojni alati: Oracle Developer Suit, Java, C++, APEX.