Programska rešenja

Standardne aplikacije

U "standardne aplikacije" ubrajamo one koje su prisutne u većini preduzeća.

InterSoft poslovni softver, između ostalog, odlikuju:

  • User-friendly korisnički interfejs,
  • Kompleksnost ( sveobuhvatnost programskih rešenja),
  • Integralnost (povezanost svih poslovnih funkcija u jedinstven integralni informacioni sistem),
  • Modularnost (mogućnost modularne implementacije podsistema bez gubljenja buduće integralnosti),
  • Visoka bezbednost (kontrola pristupa podacima, čuvanje integriteta podataka, otpornost na šok, restore podataka i sl.),
  • Velika snaga (skladištenje i obrada velikih količina podataka),
  • Velika brzina (trenutna obrada bez obzira na veličinu baze podataka),
  • Robusnost (otpornost na greške korisnika),
  • Mogućnost nadogradnje (otvorenost za post-razvoj i proširenja),
  • Internet-orijentisanost...

Na ovoj stranici možete klikom na željeni informacioni podsistem da otvorite ili preuzmete detaljniji opis strukture IPS-a. Dokumenta su u pdf formatu. Struktuirana su tako da se mogu koristiti i kao korisnička uputstva. Za manji broj programa, opisi strukture IPS-a nisu dostupni jer su još u fazi izrade. Zbog dinamičnog razvoja programa, opisi strukture informacionih podsistema će periodično biti ažurirani sa novim sadržajima.