Aplikacije

VIMEL - Veleprodaja i Maloprodaja i ELektronsko poslovanje

Aplikacija za trgovinsko poslovanje

"VIMEL" je softverska aplikacija za podršku trgovinskom poslovanju. Naziv je nastao od početnih slova reči Veleprodaja I Maloprodaja i ELektronska trgovina, što je bila početna zamisao opsega rada programa.

Deviza programa je Maksimalan kvalitet - minimalna cena!

Koristi koje ćete imati od aplikacije "VIMEL"

 • Ne postoje startna finansijska ulaganja:
  • U hardver,
  • U licenciranje baze podataka,
  • U sistemski softver (neki poseban operativni sistem i sl.),
  • U osnovnu cenu aplikacije (prilagođavanje, instaliranje, obuka i sl.).
 • Ne postoji period uvođenja i prilagođavanja aplikacije. Može se odmah krenuti sa radom jer je aplikacija već instalirana. Obuka je nepotrebna jer postoje video prezentacija, dostupno detaljno korisničko uputstvo kao i pomoć u samom programu.
 • Jedini preduslov za korišćenje aplikacije je postojanje Internet konekcije. Prodaja u maloprodajnom objektu ne zavisi od interneta i može da radi nezavisno.
 • Postoji i aplikacija za mobilni telefon.
  • Program za mobilne telefone omogućava vlasnicima i menadžerima praćenje poslovanja sa bilo koje lokacije na kojoj se nalaze i u bilo koje vreme. Ovlašcena lica korisnika mogu on-line pregledati ključne izveštaje (mnogi su grafički) na svom mobilnom telefonu.
  • Na Vašem mobilnom telefonu možete videti sledeće izveštaje:
   • Promet (po danima, nedeljni, po mesecima, po kupcima, po kasirima),
   • Artikli koji donose najveći prihod (u tekućem mesecu ili godini),
   • Najprodavaniji artikli kolicinski,
   • Obaveze (na današnji dan, u narednih 7 dana),
   • Potraživanja (na današnji dan, u narednih 7 dana),
   • Minimalne zalihe.

Funkcionalnosti (osnovni moduli, dokumenti, izveštaji, mogućnosti...)

 • Kreiraju se mnogobrojni dokumenti, kao na primer:
  • Početno stanje u veleprodaji i maloprodaji,
  • Kalkulacija u veleprodaji i maloprodaji,
  • Predračun u veleprodaji i maloprodaji,
  • Avansni račun u veleprodaji,
  • Račun u veleprodaji i maloprodaji,
  • Interni račun (iz veleprodaje u maloprodaju),
  • Interna dostavnica – izlaz/ulaz,
  • Nivelacija u veleprodaji i maloprodaji,
  • Višak/Manjak u veleprodaji i maloprodaji,
  • Interna kalkulacija (iz veleprodaje),
  • Maloprodajna dostavnica – izlaz/ulaz,
  • Komision - početno stanje, prijemni list, račun, odjava, razduženje, novi cenovnik.
 • Neki od izveštaja su sledeći:
  • Robne kartice,
  • Lager lista na dan (komisiona roba, sopstvena roba),
  • Kontrola poreza (od datuma - do datuma),
  • KEP knjiga - maloprodaja (za godinu),
  • KEP knjiga - komision (za godinu),
  • Mesečni promet - grafikon i tabela (od meseca/godine - do meseca/godine),
  • Popisna lista (komisiona roba, sopstvena roba),
  • Ulaz/Izlaz/Saldo - (za godinu) sopstvena roba, komision, usluge...
 • Interaktivni izveštaji omogućavaju krajnjim korisnicima da prilagode izveštaje. Korisnici mogu izmeniti izgled izveštaja izborom kolona, primenom filtera, naglašavanjem i sortiranjem. Korisnici takođe mogu definisati prelome, agregacije, grafikone, grupisanja, i dodati svoja sopstvena izračunavanja, kao i sačuvati prilagođeni izveštaj za buduću upotrebu.

Podržavamo sledeće vrste fiskalnih štampača:

 • HCP (više modela),
 • Galeb FP-550,
 • Galeb GP-550,
 • Galeb GP-100,
 • Galeb GP-350,
 • In Raster FP-600,
 • In Raster FP-550+,
 • Geneko FP-200,
 • Shollex TM-260F.

Obradujte Vaše verne potrošače - Formirajte Vaš Loyalty (Lojalti) klub

PROŠIRITE "VIMEL" APLIKACIJU STANDARDNIM SOFTVERSKIM MODULOM ZA PODRŠKU LOYALTY KLUBU. IMAMO ODLIČNO REŠENJE ZA VAS.

Elektronska trgovina
U ponudi je i aplikacija elektronske trgovine / web shop-a.

Kako početi sa radom

1.Lično ili telefonskim putem nam ispostavite zahtev za Ponudu,

2.Ponudu ćete dobiti u najkraćem roku,

3.Ukoliko je Ponuda prihvatljiva dostavićemo Vam Ugovor,

4.Potpišite i overite Ugovor i pošaljite na adresu InterSoft-a,

5.Dobićete uputstvo za prijavu na sistem kao i lozinke za korišćenje aplikacije,

6.Uz detaljna uputstva za korišćenje aplikacije i našu podršku možete krenuti sa radom.