Podrška

Informacioni zahtevi (IZ) korisnika

Slanje i kontrola informacionih zahteva

Ova stranica je namenjena podršci našim stalnim korisnicima, kojima InterSoft održava informacioni sistem. Preko donjeg linka "Informacioni zahtevi - prijava korisnika" pokreće se korisnička aplikacija za ispostavu i praćenje statusa informacionih zahteva.

Korisnici treba da za pokretanje aplikacije kliknu na link ispod:

Informacioni zahtevi - prijava korisnika

Sve ispostavljene informacione zahteve obrađuju programeri InterSofa i ažuriraju status informacionog zahteva, odnosno da li je prihvaćen, da li se još radi na njemu ili je završen. Takođe, programeri prate da li korisnik prihvata rešenje, odbija ga, odustaje od zahteva ili ima još neke primedbe. Link za programere je:

Informacioni zahtevi - prijava programera