O nama

Referentna lista

InterSoft je u participativnom pristupu, prototajping metodologijom realizovao sledeće informacione sisteme (abecednim redom):

Ikom D.o.o

Subotica
Fabrika za industrijsko konfekcioniranje prir. i veštačkih omota

Galerija

Subotica
Poslovno - hotelski centar

Finace Consulting

Vašington SAD
Kreditna organizacija

Eminent D.o.o (Legend)

Subotica
Proizvodno - trgovinsko preduzeće

Elitte Palić D.o.o

Palić
Ugostiteljsko preduzeće

Ekonomski fakultet

Subotica
Naučno - obrazovna institucija

Color Media International D.o.o.

Novi Sad
Izdavačko preduzeće

Bratstvo D.o.o

Subotica
Remont, revizija,rekonstrukcija i proizvodnja novih teretnih vagona

Agrovojvodina Komercservis D.o.o.

Subotica
Trgovinsko preduzeće

Agroglobe D.o.o.

Novi Sad
Trgovina na veliko